03 December 2010

Seni Mempertahankan Diri

Seni pertahanan diri ialah kemahiran dan kepandaian yang dimiliki oleh seseorang dalam selok-belok ilmu mempertahankan diri daripada sebarang ancaman serta gangguan yang boleh mendatangkan bahaya kepada mangsa.

 Di negara kita, terdapat pelbagai jenis seni pertahanan diri seperti Silat,karate,Taekwan-do, kendo, kung fu, tomoi dan sebagainya.

Antara kepentingan seni pertahanan diri ialah:-

·         meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam seni pertahanan diri yang diceburi.

·         mengelakkan diri remaja daripada terlibat dengan aktiviti yang NEGATIF

·         memastikan tahap kesihatan tubuh badan yang sempurna

·         mampu menjana stamina yang lebih mantap dan daya pemikiran yang lebih cerdas

·         membolehkan kita menjalani kehidupan yang lebih sihat

·         menjadikan kita lebih berdisiplin

·         dapat membina dan seterusnya meningkatkan keyakinan diri

·         dapat melindungi diri dan keluarga daripada ancaman bahaya atau disakiti oleh orang lain

·         mengurangkan kejadian yang berunsurkan jenayah dalam masyarakat

·         mewujudkan keadaan aman dan makmur di sesebuah kawasan kejiranan

·         memupuk semangat kerjasama dan semangat perpaduan

·         menyumbangkan pendapatan sampingan kepada sesetengah orang


No comments: